Rada Rodzicow

Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17 na którym została wybrana nowa rada rodziców w składzie:
przewodnicząca - Wioletta Gołda
z-ca - Sylwia Wojciechowska
skarbnik - Aldona Karczewska
sekretarz - Żaneta Kaczmarek

Została ustalona składka na komitet rodzicielski w następujący sposób:
na pierwsze dziecko - 20 zł
na drugie dziecko - 15 zł
na trzecie i kolejne - 10 zł

płatność na konto Rady Rodziców 
nr. konta:58 8581 1030 0500 9314 3000 0001