Wybory Samorządu Uczniowskiego

Społeczność uczniowska pełni ważną rolę w tworzeniu środowiska szkolnego. Tak rodzi się demokracja i poczucie odpowiedzialności. Reprezentantami uczniów szkoły jest rada Samorządu Uczniowskiego. Została ona wyłoniona we wrześniu podczas demokratycznych wyborów. Kandydaci przeprowadzili kampanię wyborczą, a następnie odbyło się powszechne głosowanie, podczas którego uczniowie wybrali swoich przedstawicieli.